N º

49

2022

Versió digital en:
www.CaixaBank.cat/agrobank

OPINIÓ DE

Mercolleida: 50 anys aportant transparència als mercats agraris

A FONS

El PERTE agroalimentari tindrà un impacte de 3.000 M€ a l'economia