N º

48

2023

Versió digital en:
www.CaixaBank.cat/agrobank

TROBADA AMB

"El nostre pla estratègic 2022 compta amb tres eixos: diversificació, diferenciació i digitalització"

OPINIÓ DE

Camp i Ànima, una aposta pels aliments de qualitat de Castella-la Manxa