BLOG AGROBANK

Renovació de l’acord amb AFAMMER

CaixaBank, a través d’AgroBank, ha renovat l’acord de col·laboració amb la Confederació de Federacions i Associacions de Famílies i Dones del Medi Rural

CaixaBank ha renovat l’acord de col·laboració amb la Confederació de Federacions i Associacions de Famílies i Dones del Medi Rural (AFAMMER), mitjançant el qual, i a través d’AgroBank, l’entitat posa a la seva disposició no tan sols suport financer a totes les associades, sinó també assessorament, planificació conjunta, ajuda a la formació i l’especialització.

L’acord també preveu la participació conjunta i el patrocini d’algunes jornades i actes que organitzi AFAMMER, com també de l’assemblea i els premis anuals que celebra.

L’acord el van subscriure Carmen Quintanilla, presidenta nacional d’AFAMMER, i Sergio Gutiérrez i Carlos Seara, en representació d’AgroBank.