BLOG AGROBANK

L’agricultura sostenible de regadiu centra la vuitena jornada Llavor XXI

El mes de maig passat va tenir lloc la celebració digital de la vuitena jornada DayOne Innovation Summit Llavor XXI dedicada aquesta vegada a l’agricultura sostenible de regadiu

El mes de maig passat va tenir lloc la celebració digital de la vuitena jornada DayOne Innovation Summit Lla- vor XXI dedicada aquesta vegada a l’agricultura soste- nible de regadiu.

A la jornada, hi van participar la directora general de Desenvolupament Rural, Innovació i Política Forestal del MAPA, Isabel Bombal, qui va destacar que un ús eficient de l’aigua és un element indispensable per a la cohesió social i territorial, amb l’objectiu últim de pro- duir més amb menys recursos i un impacte ambiental menor.

Rosa Gallardo, directora de la Universitat d’Enginye- ria Agrònoma de Còrdova, va mantenir posteriorment una xerrada amb el catedràtic Rafael González Perea, Premi 2019 de la Càtedra AgroBank, de la Universitat de Lleida, a la millor tesi doctoral pel seu treball sobre l’optimització de la gestió dels sistemes de regadiu mi- tjançant intel·ligència artificial.

Per a aquest investigador la innovació en el regadiu té en la part tècnica un component principal, però també en va remarcar l’aspecte social, per despertar en els re- gants la confiança en la tecnologia, indispensable per al desenvolupament.

Enrique Colilles, CEO de Trops; Juan Marín, presi- dent de Proexport; Rafael Domínguez Guillén, ge- rent de FresHuelva, i Andrés del Campo, president de la Federación Nacional de Comunidades de Re- gantes, Fenacore, van participar en una taula rodo- na final en la qual es va destacar la necessitat de disposar dels recursos hídrics adequats per poder mantenir una agricultura de precisió “autosuficient econòmicament i autosuficient ambientalment (en sòl, aigua i energia).”