SABIES QUE

Més de 250 van ser imposades durant el primer semestre de l’any en el sector agroalimentari

El Ministeri d’Agricultura ha imposat, durant el primer semestre de l’any, un total de 257 sancions per un valor proper a 323.000 euros, segons l’informe de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA).

De les sancions imposades, un 64 % s’han correspost al sector hortofructícola, seguit pel de l’oli d’oliva, amb el 19,5 %, i pel càrnic, amb el 9,3 %. El motiu més freqüent de sanció és l’incompliment dels terminis de pagament (47 %), seguit per aspectes com no incloure tots els punts en els contractes (31 %) i l’absència de contractes (19 %).

El nombre de denúncies presentades a l’AICA el 2020 ha estat de 33, fetes, sobretot, per organitzacions i associacions (14), com també per la indústria (13). En aquests més de 6 anys d’activitat de l’AICA, s’han presentat 326 denúncies, entre les quals 127 en el sector lacti; 89 en fruita i hortalisses; 37 en el sector oleícola, i 40 en el sector vitivinícola