N º

44

2022

Versió digital en:
www.CaixaBank.cat/agrobank

AGROQUALITAT

Berries, Naturalment Saludables

UN CAFÈ AMB

Luis Planas Puchades, ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació.