SABIES QUE

Proposta per millorar la seguretat i l’eficiència mediambiental de les màquines agrícoles

Els tractors usats d’importació hauran de complir una estricta regulació. Prop del 60 % de la maquinària que es fa servir en l’agricultura espanyola té una antiguitat superior als 18 anys, segons Faconauto,

El Ministeri d’Agricultura té preparat des de fa mesos un projecte de reial decret sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola a tot el país. L’objectiu principal és millorar la seguretat i l’evidència mediambiental d’aquest element bàsic per a l’activitat agrària, a més de quantificar-ne el cens.

En aquest sentit, el text estableix, entre altres prioritats, les circumstàncies en què serà obligatòria la baixa d’una maquinària agrícola en els registres oficials, ROMA, i es recullen quins són els grups de màquines d’inscripció obligatòria, com també els requisits mínims per fer-ho, i estan obligats a inscriure’s els equips de tractaments fitosanitaris remolcats o suspesos, polvoritzadors d’arrossegament, equips de distribució de fertilitzants, escampadores de purins, etc. També s’intentarà amb aquesta normativa frenar l’elevat nombre d’accidents laborals per bolcada que es produeixen al camp i, a fi de garantir que els tractors tinguin els elements adequats de protecció, es considera convenient establir limitacions en els canvis de titularitat d’aquestes màquines, motivats per l’antiguitat i l’obsolescència.

Igualment es regularan els requisits que han de complir els tractors usats d’importació en matèria d’antiguitat, emissions contaminants i estructura de protecció contra bolcades.

Una de les comeses del futur reial decret del MAPA serà impulsar l’establiment d’unes proves voluntàries de qualitat per verificar l’eficiència energètica d’aquestes màquines, per a la qual cosa es crearà una marca que certifiqui les que en compleixen les característiques plantejades.

Creixen les vendes de tractors

10.691 tractors nous s’havien registrat a Espanya del gener al novembre del 2019, un 8 % més que durant el mateix període de l’any anterior, tot i que el nombre total de màquines noves inscrites en els registres oficials en el mateix període havia caigut gairebé un 9 %, amb 32.286 unitats davant de les 35.456 de l’any anterior. Remolcs i maquinària arrossegada o suspesa van ser els epígrafs en què es van registrar les caigudes més fortes d’inscripcions (-33 % i -13 %, respectivament) amb 3.259 i 16.510 unitats inscrites