N º

40

2022

Versió digital en:
www.CaixaBank.cat/agrobank

UN CAFÈ AMB

Javier López, director de Provacuno

AGROQUALITAT

Melons i síndries, patrimoni fructícola de l’estiu