N º

38

2022

Versió digital en:
www.CaixaBank.cat/agrobank

UN CAFÈ AMB

Ignacio Machetti Bermejo, president de Agroseguro.

AGROECONOMIA

La UE vol desterrar les pràctiques comercials deslleials a la cadena alimentària